FİKRƏT SADIQ – DƏDƏ QORQUD ƏMANƏTİ

FİKRƏT SADIQ – DƏDƏ QORQUD ƏMANƏTİ

www.kitabxana.net
Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında
Elektron Kitab N 59
YYSQ – Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri N 59 – 2012
Rüstəm Hafiz
Fikrət Sadıq –
Dədə Qorqud əmanəti
YYSQ – Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri N 59 -
2012
Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı:
Aydın Xan (Əbilov) – yazar-kulturoloq
YYSQ – Milli Virtual Kitabxana
Bakı – 2012

yüklə

free counters